Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

AMV

Kinderen en jongeren die zonder hun ouders naar Nederland vluchten, noemen we alleen­staande minder­jarige vreemde­lingen (afgekort amv's).
Zowel de plek waar amv's wonen als de procedure om een verblijfs­vergunning te krijgen is anders dan die van kinderen die hier zijn met hun ouders.

Children and young people who arrive in the Netherlands seeking refuge without their parents are referred to as unaccompanied minor migrants. This group is handled differently from children who arrive here with parents; they are housed in different locations and the procedure they follow to obtain a residence permit is also different.

Meer informatie

Voogd van Stichting Nidos
In Nederland moet iedereen onder de 18 jaar onder toezicht staan van een volwassene. Meestal zijn dit je ouders. Omdat amv's zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, staan zij onder toezicht van de organisatie Nidos. Nidos wordt dan je voogd. Dat betekent dat Nidos een soort ouder voor je is en daarom beslissingen over je mag nemen. Dit moet wel altijd in overleg met jou gebeuren. Lees hier meer over Stichting Nidos.

Nidos as guardian
In the Netherlands, anyone under the age of 18 must be under adult supervision. Normally, this supervision would be provided by parents. Because unaccompanied minor migrants flee to this country without parents, they are placed under the supervision of the Nidos organization. This makes Nidos your 'guardian,' something like a surrogate parent who can make important decisions on your behalf. Nidos will always speak to you first about any decisions that have to be made. For more about Nidos, see here.