Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

AMV

18 jaar en ouder[When you turn 18]

Als je 18 jaar bent, veranderen er veel dingen. De speciale regels die gelden voor alleen­staande minder­jarige vreemde­lingen, gelden dan niet meer.

When you turn 18, quite a number of things change. At that point the special rules that apply to unaccompanied minor migrants no longer apply to you.

Meer informatie

Hulp bij vragen
Het is niet gemakkelijk om in Nederland te leven zonder verblijfsvergunning. Speciaal voor (ex-)amv's is er de stichting Beyond Borders. Zij helpen jongeren met het maken van een toekomstplan, ze kunnen je helpen als je vragen hebt. Hier vind je de website van Beyond Borders: http://beyondborders.nu/nl

Assistance with questions
Living in the Netherlands without a residence permit is not easy. The Beyond Borders foundation assists former unaccompanied minor migrants. Beyond Borders helps young people make a plan for the future. They can help you make contacts and answer many of your questions. Visit the Beyond Borders website: http://beyondborders.nu/