Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

AMV

2016 en daarna[2016 and beyond]

Er gaat veel veranderen vanaf 2016 voor alleen­staande minder­jarige vreemde­lingen. De belangrijkste verandering is dat er veel nieuwe locaties komen waar alleen­staande minder­jarigen worden opgevangen.

Dit zijn de belang­rijkste veranderingen die op dit moment bekend zijn:

Starting in 2016, many things will change for unaccompanied minor migrants. Probably the biggest change is that there will be a large number of new locations added where unaccompanied minor migrants can be placed.

The most significant changes that have been announced at present are: