Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

AMV

Procedure

Als je zonder ouders bescherming wilt aanvragen in Nederland, gelden er speciale regels voor minderjarigen. Zo heb je langer de tijd om even uit te rusten, krijg je een voogd die in de gaten houdt hoe het met je gaat en zijn er soms speciale regels voor je procedure.
We hebben de procedure opgedeeld in vijf stappen. Klik op een van de stappen om meer te lezen:

If you are a minor arriving here without parents and wishing to apply for protection in the Netherlands, you benefit from special rules for minors that grant you extra time to recover, a guardian to monitor how you are doing, and, in certain situations, special rules for your application procedure.

We have broken the procedure down into five steps.

Meer informatie

Recht op bescherming
Iedereen die in zijn of haar eigen land gevaar loopt, heeft het recht om in een ander land bescherming te krijgen. Dat staat in verschillende wetten. Hier lees je in welke wetten dat staat.

Right to protection
Anyone who is at risk in his or her own country is entitled to obtain protection in another country. This right is enshrined in various laws. You can learn which laws stipulate this here