Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

We besteden veel aandacht aan deze website. Toch kan de informatie die erop staat niet (meer) juist of onvolledig zijn.

De makers van Tell me! zijn niet aansprakelijk voor schade (in wat voor vorm dan ook) die voortkomt uit het gebruik van deze site, of die met deze site te maken heeft. Ze zijn ook niet verantwoordelijk voor schade doordat de site tijdelijk niet bereikbaar is.

Ook de informatie die gebruikers op de site plaatsen, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Tell me!. Dat geldt ook voor de inhoud van sites en/of informatiebronnen van derden, waarnaar deze site verwijst.