Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Wonen

Asielzoekerskinderen wonen meestal in een asielzoekerscentrum (azc). Daar is het anders dan in een gewoon huis. Een azc ziet er bijvoorbeeld anders uit: sommige azc’s waren vroeger een bejaardenhuis, andere zijn een soort caravans. De ruimte is vaak ook kleiner dan bij gewone huizen. Je slaapt er soms met je broertjes of zusjes op één kamer, of je deelt de keuken met je buren. Een ding is wel hetzelfde: asielzoekerskinderen hebben ook als het om wonen gaat dezelfde rechten als alle andere kinderen.