Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Kinderrechten

Op 20 november 1989 is er door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een speciaal verdrag aangenomen. Hierin staan rechten die speciaal gelden voor kinderen. Dit verdrag heet het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De rechten in hetVerdrag voor de Rechten van het Kind zijn onder te verdelen in het recht op bepaalde voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg), rechten op bescherming, rechten op participatie (mening, godsdienst) en rechten voor speciaal kwetsbare groepen kinderen (zoals vluchtelingen-kinderen).

Daarnaast moeten kinderen volgens het Kinderrechtenverdrag gehoord worden over zaken die hen aangaan, ze hebben onder meer recht op een eigen mening en een eigen godsdienst en mogen gebruikmaken van verschillende informatiebronnen.

Kortom, kinderrechten gaan over alles waarmee je te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Rechten van kinderen gelden voor alle kinderen in 195 landen. Ook voor kinderen en jongeren in Nederland.

Meer informatie

Wil je meer weten over Kinderrechten?
Check dan ook eens deze websites.
www.unicef.nl
www.kind-in-azc.nl