Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Kinderrechten

Tekst voor jongeren

Hier kun je lezen wat de kinderrechten precies zijn, het is een lange lijst, maar wat we wel hebben gedaan is het vertaald naar 'gewone-mensen' taal.

Meer informatie

KinderrechtenverdragJe kunt het hele verdrag zoals het hier staat downloaden.