Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Kinderrechten

VN-tekst

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind wordt ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Dit is een samenvatting van de artikelen waarin de rechten staan (artikel 1 tot en met 40).

Meer informatie

Officiële VN-tekst

Deze uitgave van UNICEF met de officiële Nederlandse vertaling van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind komt uit op de 20ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

Op 20 november 1989, aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag. Sindsdien is er wereldwijd veel bereikt voor kinderen, zoals op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.