Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Meer Info

Ongeveer een kwart van de bewoners in asielzoekerscentra is jonger dan 18 jaar. Zij wonen met familie of alleen (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in de opvang. Het precieze aantal kinderen in de opvang wisselt sterk; dat hangt af van hoeveel vluchtelingen er naar Nederland komen. In november 2014 woonden er ongeveer 7000 kinderen in asielzoekerscentra.

Te weinig informatie
In 2009 bleek uit 'Kind in het centrum' – een onderzoek van UNICEF Nederland in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers(COA) – dat kinderen in asielzoekerscentra (azc's) meestal niet of slecht geïnformeerd zijn over hun situatie.

Onvoldoende participatie
Zo konden ze bijvoorbeeld moeilijk antwoorden vinden op vragen als: wat kan ik doen in het azc waar ik woon, mag ik naar school, mag je zomaar naar een ziekenhuis als je ziek bent en kan ik naar een sportclub? Zonder die informatie, concludeerde het onderzoeksrapport, kunnen asielzoekerskinderen onvoldoende participeren. Hierdoor komt hun ontwikkeling in gevaar.

Unieke website brengt verandering
www.tell-me.nl brengt daar verandering in. Op deze website vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. In woord en beeld wordt niet alleen algemene informatie gegeven, maar ook heel specifieke.