Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Meer Info

Colofon

Graag bedanken wij iedereen die aan deze website meegewerkt heeft!

Kinderen
In de eerste plaats zijn dat de kinderen in de azc's zelf, die tekeningen, foto's, tips en allerlei andere relevante informatie aan ons gegeven hebben. Ook zijn we hen heel dankbaar voor het meedenken over de inhoud en de vormgeving tijdens de test-sessies in meer dan tien azc's.Een 13-jarig meisje uit Burundi: “Ik ga zeker nog vaker op de site kijken, want ik wil meer weten over kinderrechten.”

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Veel dank ook aan de medewerkers van het COA, op het landelijk bureau en in alle azc's, die ons input gaven over regelingen en allerlei voor kinderen interessante lokale informatie verzamelden. Ook zijn veel van de foto's op deze website afkomstig van het COA.

Partners en professionals
Natuurlijk zijn daar ook alle samenwerkende organisaties en professionals die op de website zelf terug te vinden zijn, die bijdragen leverden en teksten op juistheid gecontroleerd hebben.

Ontwerp, bouw, eindredactie en fotografie
De site werd met veel passie en creativiteit vormgegeven door Eveline den Heijer - www.studiotint.nlen met precisie en toewijding in elkaar gebouwd door Diederik Stenvers -www.stenversonline.nl.Margot de Graaff -www.allesklikt.nl,toonde zich een zeer flexibele eindredacteur.Fotografen Rose Ieneke van Kalsbeek - www.vankalsbeek.comen Soraya Ebrahimi - www.soraya-ebrahimi.comverzorgden de portretten van respectievelijk de professionals en de activiteiten van Stichting de Vrolijkheid.

UNICEF
Jill Stein heeft als stagiaire bij UNICEF heel wat uren besteed aan het plaatsen van beeldmateriaal.

Verder waren er diverse medewerkers van UNICEF die zich tot 1 oktober 2015 vanuit hun expertise in hebben gezet. In samenwerking met Karin Kloosterboer, coordinator vanuit UNICEF, zorgde webmanager Mijntje van Kemenade voor de algehele projectleiding.Communicatieadviseur Tessel in 't Veld was verantwoordelijk voor de webredactie.

De Kindertelefoon
De Kindertelefoon heeft vanaf de lancering van de website diverse bijdragen geleverd, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een chatfunctie op deze site en het bijdragen aan deskundigheidsbevordering op het gebied van gespreksvoering met kinderen voor vrijwilligers op diverse azc's.

Per 1 oktober 2015 zijn daarnaast ook de taken die Unicef rondom de website uitvoerde overgenomen door De Kindertelefoon. De redactie van de website, het webmanagement en de communicatie rondom de website zijn nu in handen van Moniek Veldhoven (beleidsmedewerker). Projectleider bij De Kindertelefoon is Wilma Groen (regiomanager).