Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Meer Info

Doelgroep

Asielzoekerskinderen en hun ouders
Op deze website vinden asielzoekerskinderen en hun ouders informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Zo is er voor elk azc een antwoord te vinden op de vraag of er speciale activiteiten voor kinderen in de buurt zijn, waar het dichtstbijzijnde zwembad is en of er bijvoorbeeld een bus in de buurt is.

Professionals
De website is tegelijkertijd interessant voorprofessionals die in hun werk te maken hebben met kinderen in azc's. Zij kunnen er onderzoeken, verslagen en ander werk delen en met elkaar in contact komen via een forum.

Algemeen publiek
Voorts biedt de website een ieder die geinteresseerd is in meer informatie over kinderen in azc's, toegankelijke informatie

Te moeilijk? Vraag hulp!
Deze site is misschien te moeilijk voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Zij kunnen een volwassene of een ander, ouder kind vragen om te helpen.