Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Meer Info

Kind in het centrum

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een gezin in een asielzoekerscentrum. Zij komen vanuit verschillende landen met hun gezin naar Nederland om hier bescherming te vragen: asiel.

– Hoe is het voor kinderen om op te groeien in een azc?
– Hoe verhoudt deze situatie zich tot het Kinderrechtenverdrag?

Deze twee vragen stonden centraal in het onderzoek naar de situatie van kinderen in asielzoekerscentra. De resultaten worden beschreven in Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra dat op 12 juni 2009 is gepresenteerd.

Het onderzoek werd verricht in de periode van september 2007 tot juni 2009 en is dus al wat ouder, maar de uitkomsten zijn nog actueel. Het onderzoek geeft een beeld van de gehele leefsituatie van de kinderen in gezinnen in asielzoekerscentra. Dit beeld is totstandgekomen op basis van informatie van kinderen en ouders, deskundigen en literatuur. De situatie van de kinderen wordt getoetst aan de eisen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Meer informatie

Download hier het rapport Kind in het Centrum

Het volledige rapport De samenvatting