Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Meer Info

Samenwerking

Verschillende organisaties die zich op de een of andere manier inzetten voor kinderen in asielzoekerscentra werkten mee aan deze website. Sommige organisaties hebben geld gegeven. Andere organisaties leverden informatie of advies en zullen dat ook blijven doen. Hieronder vind je de namen van al die organisaties. Samen zetten we ons in om de informatie aan asielzoekerskinderen te verbeteren!

Kind in azc
De Werkgroep Kind in azc wil de situatie van kinderen van asielzoekers verbeteren. Want de rechten die in het VN Kinderrechtenverdrag staan, gelden ook voor hen. In de werkgroep zitten de organisaties UNICEF, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Kerk in Actie.

UNICEF
UNICEF wil alle kinderen geven waar ze recht op hebben. Dat is bijvoorbeeld onderwijs, medische zorg, gezonde voeding en bescherming tegen misbruik en geweld. Om dit voor elkaar te krijgen, werkt UNICEF samen met regeringen en andere (hulp)organisaties.

Vluchtelingenwerk Nederland
Vluchtelingenwerk komt op voor de rechten van vluchtelingen. Deze organisatie helpt hen bijvoorbeeld tijdens de asielprocedure en bij het inburgeren in Nederland.

De Kindertelefoon
De Kindertelefoon is in 1979 opgericht vanuit de gedachte dat elk kind in vertrouwen moet kunnen praten over een probleem. Je kan er terecht als je tussen de 8-18 jaar oud bent en ergens een vraag over hebt of ergens advies over wil.

Defence for Children
Defence for Childrenkomt op voor de rechten van alle kinderen. Deze organisatie kan je helpen als je rechten in gevaar zijn, door bijvoorbeeld juridisch advies te geven aan jou of je advocaat. Of, als heel veel kinderen hetzelfde probleem hebben, dit aan te kaarten bij de Nederlandse politiek.

Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt in Nederland en de rest van de wereld het werk van christelijke kerken en organisaties, die bijvoorbeeld asielzoekers en vluchtelingen helpen.

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid
De Vrolijkheid organiseert activiteiten voor kinderen in azc's, zoals dans, theater, muziek en beeldende kunst. Zo kunnen ze werken aan hun zelfvertrouwen en talent, en hun problemen even vergeten.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en het eventuele vertrek van asielzoekers uit de opvang.

Stichting Kinderpostzegels Nederland
Stichting Kinderpostzegels heeft als motto 'voor kinderen, door kinderen'. Met de opbrengst van de kinderpostzegels helpt deze organisatie in de hele wereld kinderen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling.

Europees Vluchtelingenfonds (EVF)
Het EVF is een fonds van de Europese Unie. Hiermee betaalt Europa hulp voor de opvang en inburgering van asielzoekers en vluchtelingen.