Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Asielprocedure

Als je gevaar loopt in je eigen land, heb je het recht om in een ander land bescherming te krijgen. Je vraagt in dat land dan asiel aan. Dat kan ook in Nederland. Nadat je asiel hebt aangevraagd, onderzoekt de Nederlandse overheid of je echt gevaar loopt en alles klopt wat er is verteld. Dat onderzoek vindt plaats tijdens de 'asielprocedure'. De asielprocedure begint op het moment dat je een asielaanvraag indient en eindigt als je een verblijfsvergunning krijgt, of te horen krijgt dat je Nederland moet verlaten.

Wil je meer weten over de asielprocedure? Klik dan op het plaatje. Je ziet dan een de trailer van een tekenfilm voor kinderen over vluchten, de asielprocedure en leven op een asielzoekerscentrum.

Tekenfilm Kinderenvanasielzoekers