Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Asielprocedure

Recht op bescherming

Als je gevaar loopt in je eigen land, heb je het recht om in een ander land bescherming te krijgen. Dat staat in verschillende wetten.