Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Asielprocedure

Toegewezen of afgewezen

Het asielverzoek wordt toegewezen of afgewezen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan twee dingen beslissen: jullie asielverzoek wordt toegewezen en jullie krijgen een verblijfsvergunning, of jullie asielverzoek wordt afgewezen en jullie krijgen geen vergunning.

De asielprocedure duurt acht dagen, dit is de algemene asielprocedure. Na de vierde dag van de algemene asielprocedure bepaalt de IND of ze voldoende informatie heeft om een besluit te nemen op de asielaanvraag. Soms heeft de IND namelijk meer dan vier dagen nodig om over een asielaanvraag te beslissen. In dat geval komen jullie in de verlengde asielprocedure terecht. Doorsturen naar de verlengde procedure kan nodig zijn omdat er meer onderzoek nodig is. De verlengde asielprocedure duurt vaak enkele maanden. De IND moet in ieder geval binnen zes maanden een beslissing nemen op jullie asielverzoek. Als nog meer onderzoek nodig is dan kan de IND aangeven dat ze nog een keer zes maanden de tijd neemt om een besluit te nemen.