Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Asielprocedure

Uitgeprocedeerd

Als de IND, de rechter en ook de rechter bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State jullie asielverzoek hebben afgewezen, zijn jullie uitgeprocedeerd. Dat betekent dat jullie niet langer in Nederland mogen blijven.