Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Geld

Asielprocedure

Als je ouders een asielprocedure beginnen, dan krijgen ze van de Nederlandse overheid een advocaat toegewezen. Daar hoef je niet voor te betalen. Hun advocaat kan de kosten die hij maakt, terugvragen bij de overheid.

Dit geldt alleen voor een asielprocedure. Als je een andere procedure start (bijvoorbeeld een procedure voor een medische behandeling of een studievisum), moet je meestal wel zelf de kosten van de advocaat betalen.