Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Geld

Ziek zijn

Veel regelingen in Nederland gelden alleen voor mensen met een verblijfsvergunning. Als je geen verblijfsvergunning hebt, krijg je bijvoorbeeld geen pensioen en ook is het lastig om een bijstandsuitkering te krijgen.

Er is wel een uitzondering gemaakt voor als je ziek bent. Iedereen, ook mensen zonder een verblijfsvergunning, mag naar een dokter of het ziekenhuis als dat nodig is. Ook als je de kosten daarvoor niet kunt betalen. Dat staat in artikel 10 van de Vreemdelingenwet.