Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Geld

Recht op geld

Elk kind heeft recht op eten, drinken en een dak boven zijn of haar hoofd. Maar dat moet je dan wel kunnen betalen. In de wet staat op verschillende plekken iets over geld.