Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Geld

School

De basisschool en de middelbare school zijn in Nederland gratis voor alle kinderen tot 18 jaar. Ook voor je boeken hoef je niet te betalen. Er zijn soms wel andere kosten die je moet betalen, bijvoorbeeld als je op schoolreisje gaat of een dagje weg.

Dat staat in artikel 23 van de Grondwet en in artikel 10 en artikel 18 van het Bekostigingsbesluit Wet op het Primair Onderwijs.
 In dit overzicht kun je precies de schoolvergoedingen van het COA zien.