Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Gezin en opvoeding

Dit onderwerp gaat over allerlei zaken die te maken hebben met jou en je familie. Doordat je ouders veel hebben meegemaakt, is het misschien voor hen wel eens moeilijk om je op te voeden. Ook voor jezelf kan het leven in Nederland lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat er thuis andere regels gelden dan bij je vrienden, of op school.
 Hopelijk heb je dan wat aan de informatie die hieronder staat.