Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Gezin en opvoeding

Extra geld voor kinderen

Ouders krijgen van de Nederlandse overheid geld om hun kinderen te verzorgen. Dat geld heet 'kinderbijslag'. Met dit geld kunnen ouders eten, drinken en kleding voor hun kinderen kopen. Helaas krijgen ouders van asielzoekerskinderen geen kinderbijslag.