Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Gezin en opvoeding

Hulp bij opvoeding

Soms is het voor ouders lastig om hun kind op te voeden. Ze kunnen problemen hebben door stress, het moeilijke leven in een azc, gebeurtenissen van vroeger en soms doordat kinderen in Nederland anders worden opgevoed dan zij gewend zijn. Dit kan zorgen voor veel ruzie, of zelfs mishandeling.

In die gevallen kun je hulp krijgen van Jeugdzorg. Daar werken mensen die ouders helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Jeugdzorg kan verschillende dingen doen. Ze kunnen vaak bij een gezin langskomen om te praten met de ouders en de kinderen. Of ze kunnen ouders en kinderen voor even apart laten wonen.