Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Gezin en opvoeding

Leven in Nederland

Misschien moeten jij en je ouders wennen aan het leven in Nederland. De cultuur en gewoontes zijn hier anders dan in het land waaruit jij of je ouders zijn gevlucht. Dat kan soms problemen geven, omdat jij gewend raakt aan de Nederlandse cultuur en zij nog niet.

Dat komt omdat je hier naar school gaat, Nederlandse vrienden en vriendinnen hebt, en al goed de Nederlandse taal spreekt. Je ouders mogen niet naar school en hebben vaak veel minder contact met Nederlanders. Zij zijn daarom minder gewend aan de Nederlandse gewoontes en spreken vaak slechter Nederlands dan jij.