Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Gezin en opvoeding

Recht op familie

Als kind heb je het recht om samen te wonen met je familie. Maar soms lukt dat niet, omdat jij of je ouders het erg moeilijk hebben. Misschien door alle stress over de verblijfsvergunning, het leven in een azc en de andere manier van leven in Nederland.
Het kan zijn dat je ouders je dan niet goed meer kunnen opvoeden. Dan heb je recht op hulp. Hier lees je in welke wetten dat staat.