Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Gezondheid

Uit- geprocedeerd

Zodra je uitgeprocedeerd bent, ben je ook niet meer verzekerd voor je ziektekosten. Dat betekent niet dat je niet meer naar het ziekenhuis mag. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben namelijk nog steeds recht op medisch noodzakelijke zorg.

Let op: medisch noodzakelijke zorg is niet alleen zorg die je krijgt als je in levensgevaar bent. Het is ook hulp voor die hoofdpijn die je al weken hebt, of voor je arm die al een hele tijd pijn doet. Het is eigenlijk alle zorg die je nodig hebt om je weer helemaal goed te laten voelen. Dit vind je terug in artikel 10 van de Vreemdelingenwet.