Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Meedoen

'Meedoen' is eigenlijk een ander woord voor 'participatie'. Dat kan van alles inhouden. Als kind mag je bijvoorbeeld meedoen als andere mensen een beslissing over jou nemen.

Je kunt ook participeren op school, zoals in de leerlingenraad of gewoon door je mening geven. Ook in een azc kun je actief meedoen, zoals in een Jongerenraad. Om mee te kunnen doen, is het belangrijk dat je genoeg informatie hebt. Alleen dan kun je bedenken en vertellen wat je ergens van vindt.