Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Meedoen

In een azc

Als je opgroeit in een azc, lijkt het misschien of je weinig invloed hebt op de dingen die er gebeuren. Je moet wachten tot de rechter iets beslist over je asielprocedure, het COA bepaalt welke regels er gelden in het azc, en naar school gaan is verplicht.

Toch kun je wel iets doen als je het ergens niet mee eens bent. Bijvoorbeeld door mee te praten in een Jongerenraad. Of door een klacht in te dienen bij het COA.