Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Onderwijs

Basisschool

Als kinderen vier jaar oud zijn, mogen ze voor het eerst naar school. Kinderen die vijf jaar zijn, moeten naar school. Deze 'basisschool' duurt acht jaar: van groep 1 tot en met groep 8. Daarna ga je naar de middelbare school. Die duurt vier tot zes jaar.