Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Onderwijs

ISK

Als je net in Nederland bent, spreek je waarschijnlijk nog niet zo goed Nederlands. Daarom ga je eerst naar een school waar je kunt wennen. Deze school heet 'eerste opvangonderwijs'.

In het voortgezet onderwijs heet deze school 'Internationale Schakelklas (ISK)'. Je krijgt hier les in kleine groepen, zodat je goed Nederlands leert. Je blijft hier 1 tot 3 jaar. Daarna ga je naar een 'gewone' school.