Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Onderwijs

Middelbare school

Na de basisschool ga je naar de middelbare school. Het grootste verschil met de basisschool is dat je geen vaste juf of meester meer hebt, maar elk uur een ander vak volgt bij een andere leraar.

Er zijn verschillende soorten middelbare scholen: