Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Onderwijs

Na je 18de

Volgens het VN Kinderrechtenverdrag heb je recht op onderwijs tot je 18 jaar wordt. Het is belangrijk om te weten dat je je opleiding wel mag afmaken, als je voor je 18debegonnen bent. Je hebt ook recht op een diploma.