Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Onderwijs

Onderwijs

Van je 5e tot je 18ejaar moet je verplicht naar school. Die regel geldt ook voor asielzoekerskinderen. Zij gaan soms naar een school in een azc, maar vaak genoeg ook naar een 'gewone' school.

Voor asielzoekerskinderen gelden er soms andere regels. Bijvoorbeeld als je stage wilt lopen, als het gaat om geld voor school, of als je 18 jaar wordt.

Infographic