Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Onderwijs

Recht op onderwijs

Hoewel naar school gaan niet altijd leuk is, is het wel belangrijk. Zo belangrijk dat in de wet staat dat alle kinderen recht hebben op school. Je bent zelfs verplicht om naar school te gaan, ook dat staat in de wet.