Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Onderwijs

Speciaal onderwijs

Als je moeite hebt met leren, is het soms beter om naar een school voor speciaal onderwijs te gaan. Daar krijg je les in kleinere groepjes en de vakken worden wat langzamer uitgelegd. Of je naar een school voor speciaal onderwijs moet, bepaalt je leraar of lerares. Ze praten wel altijd eerst met je ouders.

Ook asielzoekerskinderen kunnen naar een school voor speciaal onderwijs.