Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Veiligheid

Onveilig in het azc

Je kunt je soms onveilig voelen in een azc. Bijvoorbeeld omdat je gepest wordt, of omdat je thuis problemen hebt. Maar het kan ook zijn dat een medewerker van het azc onaardig tegen je is, of dat iemand je steeds uitscheldt. Sommige kinderen voelen zich niet veilig omdat ze de regels heel streng vinden, of niet goed weten welke dingen niet mogen (en daar dan straf voor krijgen).

In het azc zijn mensen die je kunnen helpen om je veiliger te voelen:

  • Hulpverleners (voor als er brand is of een ongeluk).
  • Beveiliging (als je je bijvoorbeeld onveilig voelt, omdat een andere bewoner je steeds uitscheldt).
  • Het COA kent geen aparte vertrouwenspersoon voor bewoners, maar je kunt altijd met je problemen terecht bij een COA medewerker op locatie. Hij/zij zal altijd vertrouwelijk met je melding omgaan. Als een COA medewerker je niet kan helpen, verwijzen we je door naar een externe partij.