Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Veiligheid

Recht op veiligheid

Elk kind heeft recht om op te groeien zonder gevaar. Dat betekent dat je huis veilig moet zijn, maar ook de buurt en het land waarin je woont. Als het ergens niet veilig is, moet de overheid je beschermen. Dat staat in verschillende wetten. De belangrijkste wet voor kinderen is het VN Kinderrechtenverdrag.