Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Vrije tijd


Na schooltijd heb je misschien zin om te sporten, wil je naar een andere stad toe, wil je buitenspelen of bijvoorbeeld pianospelen. Voor asielzoekerskinderen is dit vaak wat lastiger.Het azc is soms erg vervan de sportschool of de pianoles is te duur (en in het azc is geen piano).

Maar alle kinderen, dus ook asielzoekerskinderen, hebben recht op spelen en vrije tijd.