Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Vrije tijd

Recht op spelen en vrije tijd

Spelen is niet alleen maar leuk, het is ook goed voor je. Je leert er veel van en door te spelen kun je een beetje bijkomen van een schooldag. Spelen is dus belangrijk. Daarom staat in de wet dat kinderen het recht hebben om te spelen.

Dit recht geldt ook voor asielzoekerskinderen.Je leest hier in welke wetten staat dat je het recht hebt om te spelen, en wat er precies in de wet staat.