Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Vrije tijd

Sport

Het COA vergoedt aan kinderen die dit willen 50% van de kosten van deelname aan een sportclub.Als je hier meer over wilt weten kan je het beste aan een COA-medewerker vragen jou hier meer over te vertellen.Als je ouders niet genoeg geld hebben voor de sportclub, kan het Jeugdsportfonds helpen.