Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Wonen

Klagen

Het kan gebeuren dat je in het azc het ergens niet mee eens bent, of ergens boos over bent. De douche in jullie huis doet het bijvoorbeeld al een tijd niet, een medewerker van het COA was onaardig tegen je, of je bent boos omdat de buurman lawaai maakt. 

Als zoiets gebeurt, kun je hierover klagen bij het COA.