Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Wonen

Leven in een azc

Als je in een azc woont, zijn er best wat regels waaraan je je moet houden. Maar je hebt ook rechten. 

Deze regels en rechten staan in het bezoekersreglement van het COA, maar ook in de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers 2005.