Tell me! maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes software, waarmee wij de site goed kunnen laten werken. We kunnen via cookies ook zien welke onderwerpen op Tell me! goed worden gelezen, en welke niet. Zo kunnen wij deze site steeds beter maken. Als je op 'Gezien' klikt of op de website blijft, vind je het goed dat wij cookies gebruiken. Hier kun je meer lezen over cookies.

Gezien

Hoeveel kinderen wonen er in asielzoekerscentra?

Ongeveer een kwart van de bewoners in asielzoekerscentra is jonger dan 18 jaar. Zij wonen met familie of alleen (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in de opvang. Het precieze aantal kinderen in de opvang wisselt sterk.

kindereninazcs

broncoa

Op welke manier worden kinderen en gezinnen opgevangen in Nederland? In Nederland worden asielzoekers opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er zijn verschillende soorten van opvang:
 • Asielzoekers die Nederland net binnenkomen, worden opgevangen in de centrale ontvangstlocatie (col) in Ter Apel (Groningen). Hier start de rust- en voorbereidingstijd (rvt). Asielzoekers krijgen hier minimaal 6 dagen de tijd om even bij te komen.
 • Na de col stromen asielzoekers door naar procesopvanglocaties (pol). Hier start de Algemene Asielprocedure (AA) die ongeveer 8 dagen moet duren.
 • Als er na die 8 dagen nog meer onderzoek nodig is, gaat de Verlengde Asielprocedure (VA) in. De asielzoeker verhuist dan naar een asielzoekerscentrum (azc).
 • Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd moeten terugkeren. Voor gezinnen met kinderen die Nederland moeten verlaten, zijn er gezinslocaties.
 • Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) heeft het COA speciale opvanglocaties.

N.B.: Op deze website bedoelen we met azc's alle soorten opvanglocaties van het COA.

Hoe lang moeten kinderen in een azc wonen?Dit verschilt per situatie en per kind. In een azc wonen bijvoorbeeld mensen met een verblijfsvergunning die wachten op een vaste woonplek ergens in Nederland. Maar er wonen ook mensen die wachten op hun terugkeer naar het land van herkomst. Het streven van de ‘Vreemdelingenwet 2000’ is dat een asielzoeker niet langer dan één jaar in de opvang verblijft. Voor de meeste asielzoekers wordt dit ook gehaald. Máár het komt ook voor dat kinderen jarenlang op een azc wonen. Procedures duren dan zo lang dat kinderen lang in onzekerheid leven en soms na een jarenlang verblijf worden uitgezet.
Hoeveel mensen wonen er in een azc?

Asielzoekerscentra zijn er in verschillende vormen en maten. Een doorsnee asielzoekerscentrum telt zo’n vierhonderd tot vijfhonderd bewoners, van gemiddeld veertig verschillende nationaliteiten.

inwonersazc

aantalvluchtelingen

Wat is het verschil tussen een azc en een gezinslocatie?Vreemdelingen die een asielprocedure doorlopen worden gedurende de procedure opgevangen in asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Gezinnen met minderjarige kinderen mogen niet op straat worden gezet. Ook niet als ze zijn uitgeprocedeerd. Voor die laatste groep zijn er daarom speciale gezinslocaties. Daar wonen gezinnen met minderjarige kinderen die niet in Nederland mogen blijven, maar ook nog niet kunnen worden uitgezet. Er zijn veel zorgen over deze gezinslocaties die absoluut niet kindvriendelijk zijn. Lees hier meer over een onderzoek dat is gedaan naar de situatie op de gezinslocaties.
Wat kan ik zelf doen als ik een kind of een gezin in een asielzoekerscentrum wil helpen?Je kunt op veel manieren helpen om verschil te maken in het leven van kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum. Hieronder zie je enkele voorbeelden:
Wat zijn de grootste problemen voor kinderen in asielzoekerscentra?Meer dan een kwart van de bewoners op asielzoekerscentra is jonger dan 18 jaar. Zij wonen met familie of alleen (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in de opvang. Problemen die voorkomen zijn:
 • Kinderen moeten vaak verhuizen. Hierdoor missen ze hun vrienden en vriendinnen en krijgen ze steeds te maken met een nieuwe dokter, een nieuwe school of een nieuwe psycholoog.
 • Het leven op een asielzoekerscentrum is niet geschikt voor kinderen. Lees hier meer informatie over azc’sen hier meer over gezinslocaties.
 • Procedures duren lang waardoor kinderen lang in onzekerheid leven en soms na een jarenlang verblijf worden uitgezet.
Waarom moeten kinderen zo vaak verhuizen van het ene azc naar een ander azc ?Kinderen die aankomen in Nederland, moeten heel regelmatig verhuizen: gemiddeld één keer per jaar tegenover één keer per tien jaar voor Nederlandse kinderen. Er valt bij deze verhuizingen niets te kiezen, nauwelijks iets voor te bereiden. Kinderen moeten steeds weer afscheid nemen van pas gevormde vriendenclubjes, een ervaring die hen zal doen aarzelen contacten aan te gaan of vriendschappen te sluiten op de nieuwe locatie. Want, voor je het weet moet je weer verhuizen. Maar ook de vertrouwensband die is opgebouwd met een dokter, psycholoog of de juffrouw van school verdwijnt weer als een kind moet verhuizen. Het vele verhuizen is het gevolg van het Nederlandse opvangbeleid voor asielzoekers en hun kinderen. Elke nieuwe fase in de asielprocedure vereist weer een verhuizing.
Hoe wordt onderwijs geregeld voor kinderen in asielzoekerscentra?onderwijsazc
Wie is er verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in NL?In Nederland worden asielzoekers opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er zijn verschillende soorten van opvang:
 • Asielzoekers die Nederland net binnenkomen, worden opgevangen in de centrale ontvangstlocatie (col) in Ter Apel (Groningen). Hier start de rust- en voorbereidingstijd (rvt). Asielzoekers krijgen hier minimaal 6 dagen de tijd krijgt om even bij te komen.
 • Na de col stromen asielzoekers door naar procesopvanglocaties (pol). Hier start de Algemene Asielprocedure (AA) die ongeveer 8 dagen moet duren.
 • Als er na die 8 dagen nog meer onderzoek nodig is, gaat de Verlengde Asielprocedure (VA) in. De asielzoeker verhuist dan naar een asielzoekerscentrum (azc).
 • Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd moeten terugkeren. Voor gezinnen met kinderen die Nederland moeten verlaten, zijn er gezinslocaties.
 • Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) heeft het COA speciale opvanglocaties.
N.B.: Op deze website bedoelen we met azc's alle soorten opvanglocaties van het COA.
Wie bepaalt of kinderen in Nederland mogen blijven?Mensen die in hun eigen land gevaarlopen, mogen in Nederland blijven. De beoordeling of iemand echt gevaar loopt, wordt in Nederland gedaan door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Als de asielzoeker het niet eens is met het oordeel van de IND, kan hij of zij naar de rechter stappen.

Waar kan ik naar toe als ik een vraag heb en niemand in het azc me kan helpen?Je kan je vraag stellen aan één van de professionals op de site of chatten / bellen met De Kindertelefoon.

Staat jouw vraag hier niet bij? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stel een vraag aan één van de professionals.